Voor kinderen en (jong)volwassenen

UNICORN COACHING & TRAINING

Leertechnieken: wat werkt wel en wat werkt niet?

 

 

Iedereen heeft wel een eigen aanpak om te leren, maar wat werkt nu echt? En wat kan je beter niet doen?

 

Leerstrategieën die wel werken (op volgorde van bewezen effectiviteit):

  1. Verspreid studeren. Plan het leerwerk over een langere periode in plaats van langdurig aaneengesloten. Hoe meer je het leerwerk weet te verdelen over een periode, hoe beter het resultaat, mede omdat je hiermee je ‘geheugenspoor’ versterkt.

 

  1. Oefentoetsen. Toets jezelf of je de juiste informatie paraat hebt. Dit kan middels beschikbare oefentoetsen uit je boek, via een overhoring of maak oefentoetsen voor elkaar.

 

  1. Oefen in clusters van onderwerpen tegelijk. Begin niet met eerst de formule voor een kubus, dan de formule voor een piramide, cilinder, bol, maar behandel eerste alle formules en ga er vervolgens afwisselend mee oefenen.

 

  1. Bevragen. Laat je rondom een onderwerp bevragen waarom iets dat je leert het geval is. Hiermee maak je het makkelijker om nieuwe informatie te koppelen aan informatie die je al kent.

 

  1. Zelf uitleg geven. Bijvoorbeeld door jezelf antwoord te geven op vragen als “wat heeft wat je net gelezen hebt te maken met wat je al weet?” Of inhoud specifiek “waarom is de teller 4 en de noemer 9 in deze stap van de oplossing?” Deze strategie lijkt op de vorige en de beredenering van de effecten is ook vergelijkbaar.

 

 

 

Leerstrategieën die niet tot nauwelijks werken:

 

  1. Verbeelden. Hierbij verbeeld jij je in wat er gelezen en/of geleerd moet worden. We kunnen spreken van een grensgeval. Het blijkt namelijk wel goed te kunnen werken, maar alleen met verbeeldingsvriendelijke (dus vaak concrete) leerstof. Bovendien werkt het wel voor het je kunnen herinneren, maar niet voor het kunnen toepassen van het geleerde.

 

  1. Ezelsbruggen. Deze strategie wordt vaak gebruikt om de betekenis of vertaling van woorden te leren: je bedenkt een ‘sleutel’ in het ene woord en verbindt die aan het andere woord. Helaas lijkt deze tijdrovende strategie niet echt effectief en zeker niet efficiënt.

 

  1. Samenvatten. Hierbij geef je een tekst in het kort weer, bijvoorbeeld de hoofdpunten of hoofdthema’s in een tekst op te schrijven. Hoewel het leren samenvatten een doel op zich kan zijn, blijkt er weinig bewijs te zijn dat het tot beter leren en toepassen van de leerstof leidt.

 

  1. Highlighten en onderstrepen. Teksten waarin je van alles en nog wat hebt. Deze strategie doet weinig tot niets om leerprestaties te verhogen.

 

  1. Herlezen. Dit is misschien wel de meest toegepaste en ook aanbevolen strategie om een tekst beter te leren en te begrijpen. Maar herlezen heeft bijna alleen een positief effect op het memoriseren van wat er in een tekst staat, maar niet op het begrijpen, laat staan op het toepassen daarvan.

Ook te volgen via