Voor kinderen en (jong)volwassenen

UNICORN COACHING & TRAINING

Als kindercoach staat het kind of jongere altijd centraal. Dit is dan ook de reden waarom ik een verschillende aanpak kan gebruiken voor hetzelfde probleem. Ieder kind is nu eenmaal anders, ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen karaktertrekken en talenten die al vroeg in de ontwikkeling te ontdekken zijn. Eén ding blijft echter heel belangrijk, je probeert altijd het kind in te laten zien dat het er niet om gaat wat je niet kunt, maar juist om wat je wél kunt! Begeleiding, ondersteuning, maar ook het leren en oefenen zijn begrippen die bij kindercoaching horen.

 

Als kindercoach wijs ik de weg en zodoende leert het kind de hobbels en bobbels te nemen, het maakt een ontdekkingsreis naar zijn eigen mogelijkheden. Dit hele proces gaat stap voor stap en bij iedere stap komt het kind dichter bij zijn of haar doel, dus ook dichterbij zichzelf, waardoor zijn/haar zelfvertrouwen groeit.Als kindercoach wil ik graag kinderen verder op weg helpen en (zelf)vertrouwen geven!

 

Als kindercoach kan ik het kind/jongere trainen weer meer zelfvertrouwen te krijgen. Afhankelijk van waar het probleem ligt (omstandigheden en/of leerproblemen) ga ik hier stapsgewijs mee aan de slag.

Huiswerkbegeleiding is een ruim begrip waar veel onder valt.

Een heel belangrijk onderdeel hierin is de training van het leren-leren:

  • Hoe kan ik het leren het beste aanpakken?
  • Hoe kan ik het maken van mijn huiswerk het beste aanpakken?
  • Hoe kan ik een goede planning maken?

 

Vaak komt dit onderdeel terug bij leerlingen met dyslexie en/of ADHD/ADD en is er een duidelijke overlapping met bijlessen.

Een andere overlapping is:

  • Het overhoren van de meest voorkomende vakken

(uitgezonderd wiskunde en technische vakken)

 

Ook te volgen via